wtorek, 26 sierpnia 2008

Dodawanie użytkownika mysql

Aby dodać użytkownika o nazwie rno i utworzyć bazę danych rno, i nadać mu uprawnienia do niej, tak aby mógł z nią robić wszystko, co mu się podoba, wystarczy napisać:

CREATE USER 'rno'@'localhost' IDENTIFIED BY '**tu wpisz hasło**';
GRANT USAGE ON * . * TO 'rno'@'localhost' IDENTIFIED BY '******' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ; CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `rno` ; GRANT ALL PRIVILEGES ON `rno` . * TO 'rno'@'localhost';

Uwaga: powyższy przykład ogranicza użytkownika rno tylko do lokalnego dostępu do bazy danych. Nie wolno mu nawiązać połączenia z zewnątrz.

Warto jeszcze zmienić kodowanie dla nowej bazy danych na utf8:

ALTER DATABASE `rno` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci