środa, 24 października 2007

Pewne własności iloczynu kolejnych liczb pierwszych

Uwaga, chciałbym wyjaśnić, że nie jest prawdą iż jeśli P jest iloczynem kolejnych liczb pierwszych, to P-1 jest liczbą pierwszą; podobnie jest z P+1.

Oto przykłady na P+1:
2*3*5*7*11*13 + 1 = 59*509
17*11*5*2*3*7*13 + 1 = 19*97*277

Oto przykłady na P-1:
2*3*5*7 - 1 = 11*19
2*3*5*7*11*13*17 - 1 = 61*8369

sobota, 13 października 2007

Jak zrobić aby w priority_queue na początku było minimum

How to make priority_queue (C++, STL) with minimum at the top?

Oto szybki sposób zadeklarowania kolejki priorytetowej (kopca) tak, aby na szczycie znajdowało się minimum, a nie jak to jest domyślnie - maksimum:
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<queue>
using namespace std;

int main(void)
{
priority_queue<int, vector<int>, greater<int> > Q;
// sprawia, że na szczycie kolejki jest minimum

Q.push(5);
Q.push(7);

cout << Q.top() << endl;
return 0;
}

piątek, 12 października 2007

Kilka problemów w Maple

Drobne problemy z Maple'm:czwartek, 11 października 2007

wtorek, 9 października 2007

niedziela, 7 października 2007

Dzisiaj próbowałem zainstalować mojego ulubionego Maple 10 w nowiutkim openSUSE 10.3. Napotkałem problem, gdyż instalator wypisał mi:

16:37:39 amd-wire:Linux/Disk1/InstData/VM > ./LinuxInstaller.bin

Preparing to install...
Extracting the JRE from the installer archive...
Unpacking the JRE...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...
awk: cmd. line:6: warning: escape sequence `\.' treated as plain `.'

Launching installer...

java: xcb_xlib.c:52: xcb_xlib_unlock: Assertion `c->xlib.lock' failed.
Przerwane

Pierwsze rozwiązanie, jakie znalazłem w Google, to:
cd /usr/lib64/jvm/java-1.6.0.u1-sun-1.6.0.u1/jre/lib/amd64/xawt
sed -i 's/XINERAMA/FAKEEXTN/g' libmawt.so


Niestety nic nie pomogło. Potem, tutaj znalazłem odpowiedź. Otóż wystarczy przed instalacją wpisać polecenie:
export LIBXCB_ALLOW_SLOPPY_LOCK=1
i działa. Instalacja Maple przebiegła bez problemu.
Zawsze, przed uruchomieniem programu należy wykonać polecenie (albo odpowiednio skonfigurować system):
export LIBXCB_ALLOW_SLOPPY_LOCK=1