środa, 24 października 2007

Pewne własności iloczynu kolejnych liczb pierwszych

Uwaga, chciałbym wyjaśnić, że nie jest prawdą iż jeśli P jest iloczynem kolejnych liczb pierwszych, to P-1 jest liczbą pierwszą; podobnie jest z P+1.

Oto przykłady na P+1:
2*3*5*7*11*13 + 1 = 59*509
17*11*5*2*3*7*13 + 1 = 19*97*277

Oto przykłady na P-1:
2*3*5*7 - 1 = 11*19
2*3*5*7*11*13*17 - 1 = 61*8369

Brak komentarzy: