niedziela, 7 października 2007

Dzisiaj próbowałem zainstalować mojego ulubionego Maple 10 w nowiutkim openSUSE 10.3. Napotkałem problem, gdyż instalator wypisał mi:

16:37:39 amd-wire:Linux/Disk1/InstData/VM > ./LinuxInstaller.bin

Preparing to install...
Extracting the JRE from the installer archive...
Unpacking the JRE...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...
awk: cmd. line:6: warning: escape sequence `\.' treated as plain `.'

Launching installer...

java: xcb_xlib.c:52: xcb_xlib_unlock: Assertion `c->xlib.lock' failed.
Przerwane

Pierwsze rozwiązanie, jakie znalazłem w Google, to:
cd /usr/lib64/jvm/java-1.6.0.u1-sun-1.6.0.u1/jre/lib/amd64/xawt
sed -i 's/XINERAMA/FAKEEXTN/g' libmawt.so


Niestety nic nie pomogło. Potem, tutaj znalazłem odpowiedź. Otóż wystarczy przed instalacją wpisać polecenie:
export LIBXCB_ALLOW_SLOPPY_LOCK=1
i działa. Instalacja Maple przebiegła bez problemu.
Zawsze, przed uruchomieniem programu należy wykonać polecenie (albo odpowiednio skonfigurować system):
export LIBXCB_ALLOW_SLOPPY_LOCK=1

Brak komentarzy: