sobota, 21 marca 2009

pdfcrop

Dzisiaj stanąłem przeciwko następującemu zadaniu. Oczywiście wszystko udało się wykonać za pomocą darmowych programów dostępnych, np. z Ubuntu.

Opis problemu:
Mam pewną książkę w pliku PDF i chciałbym ją sobie wydrukować. Wydaje się, że to żaden problem. Otwierasz np. w programie evince i dajesz Drukuj. Problem jest w tym, że dokument PDF zawiera zeskanowane strony, które nie zawsze mają odpowiedni margines. Chciałbym bowiem włożyć sobie wydrukowaną książkę do segregatora, a więc chciałbym podziurkować kartki dziurkaczem. Ponieważ czasami margines jest na tyle mały, więc miejscami mógłbym mieć dziury w tekscie.
Jak więc zmienić marginesy w dokumencie PDF?

Rozwiązanie:
Znalazłem w Google kilka rozwiązań. Najbardziej odpowiadało mi to, w którym używa się programu pdfcrop. Jego składnia jest bardzo prosta:
pdfcrop --margins '<left> <top> <right> <bottom>' in.pdf out.pdf
Użyłem zatem polecenia
pdfcrop --margins '30 10 30 10' in.pdf out.pdf
i z pliku in.pdf powstał out.pdf z szerszymi marginesami. Wydruk prezentuje się super, oczywiście w segregatorze.

Brak komentarzy: