sobota, 3 stycznia 2009

Wczytywanie całego wiersza c.d.

Ponieważ w DevC++ nie kompiluje się funkcje getline, proponuję użyć funkcji gets. Oto przykład programu, który wczytuje cały wiersz:

#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
using namespace std;

char line[1000005];
int  n; // długość linii

int main()
{
 gets(line);
 n = strlen(line);
 
 printf("n=%d\n", n);
 printf("%s\n", line);
 
 printf("Znak po znaku:\n");
 for (int i=0; i<n; i++)
 {
  printf("line[%2d] = %c (kod ascii=%d)\n", i, line[i], line[i]);
 }
 return 0;
}

Brak komentarzy: